juni 5, 2020

Speciale Doelgroepen

Speciale doelgroepen zijn die doelgroepen waar extra sportondersteuning (inzet van een maatschappelijke sportcoach) nodig is. Denk hierbij aan down syndroom, autisme, adhd, pdd-nos, lichamelijk beperking (handicap) en verstandelijk beperking. De zwaarte van de aandoening zal bepalen of de persoon kan instappen in de bestaande trainingsgroep of dat er meer sporthulp nodig is.

Er zijn een drietal sportactiviteiten:

  • Kickboxing
  • Karate-do
  • Conditie- en Krachttraining

De lessen zijn aangepast aan de fysieke, mentale en gedragsprobleem van de deelnemers.

Interesse: 06.27012769